Categories: Ziņas Latvijā

Pārmaksāto nodokļu atmaksa vairs netiks kavēta

Foto: Pixabay.com

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumu, Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu ministrija savstarpēji sadarbojoties ir uzlabojušas sistēmu, pēc kuras tiek veikta pārmaksāto nodokļu atmaksa (PVN un IIN (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)), šādu informāciju sniedz Valsts kontroles pārstāvji. Pateicoties šiem uzlabojumiem, nodokļu maksātājiem vairs nevajadzēs uztraukties par nodokļu pārmaksas atmaksāšanas kavēšanos, jo gadījumā, ja atmaksas termiņi tiks kavēti, VID nodokļu maksātājiem maksās arī nokavējuma naudas.

Ja valsts gaida precizitāti no nodokļu maksātājiem, tad pašai arī jāievēro likumi

Valsts kontroles pārstāve Elita Krūmiņa informēja, ka valsts un valsts iestādes no Latvijas nodokļu maksātājiem gaida 100% absolūtu likumu par nodokļu samaksu ievērošanu, un šīs gaidas un prasības ir pamatotas, taču arī valsts iestādēm, šoreiz runa ir par VID, ir ar tādu pat stingrību un principialitāti jāpieiet arī savu saistību izpildīšanai un sodu realizācijai tad, ja saistības netiek izpildītas laikus vai vispār. Jau vairākus gadus pēc kārtas Valsts kontroles revīziju laikā ir ticis atklāts, ka Valsts ieņēmumu dienests bieži vien kavē nodokļu maksātājiem veicamo pārmaksāto nodokļu atmaksas procesus, un nokavējuma naudas tiek aprēķinātas nekorekti. Uzlabojot VID darbību, vadoties pēc VK sniegtā ieteikuma, IIN un PVN pārmaksātās summas atmaksai vajadzētu notikt laicīgi, un atmaksas kavēšanas gadījumos nokavējuma jeb soda nauda tiktu aprēķināta pareizi un tā arī nonāktu līdz nodokļu maksātājiem nevis izkūpētu gaisā.

Samazināts risks vērsties pret valsts budžetu

Pēc pārmaksāto nodokļu atmaksas sistēmas un nokavējumu naudas aprēķinu sistēmas uzlabošanas Valsts ieņēmumu dienests ir samazinājis risku, ka nodokļu maksātāji, kurus neapmierina nokavējuma naudas aprēķināšana, varētu ar prasību vērsties pret Latvijas valsts budžetu.

Ieteikumu ievērošana tiks novērota un sabiedrība par to tiks informēta

Katru gadu pēc saimnieciskā gada pārskatu revīzijas veikšanas Valsts kontrole izveido vairākus ieteikumus Valsts ieņēmumu dienesta darbības uzlabošanai, un Finanšu ministrijas uzdevums ir sekot, lai VID tos ieviestu, kontrolēt procesu, kā šos ieteikumus ievieš un realizē, un arī informēt sabiedrību, par to, kādus rezultātus šo ieteikumu ieviešana ir nesusi.